Bảng giá ký gửi hàng

BẢNG GIÁ KÝ GỬI VẬN CHUYỂN TRUNG QUỐC – VIỆT NAM

 

1.Giá vận chuyển hàng tạp

Trọng lượng (tính/kg) Hà Nội TP.HCM Đà Nẵng
>500kg Liên hệ Liên hệ Liên hệ
200->500kg 23.000đ 30.000đ 30.000đ
100->200kg 25.000đ 31.000đ 31.000đ
30->100kg 26.000đ 32.000đ 32.000đ
10->30kg 27.000đ 33.000đ 33.000đ
0->10kg 28.000đ 34.000đ 34.000đ
Khối lượng (tính/m3)
> 20m3 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
10m3 -> 20m3 2.600.000đ 3.000.000đ 3.000.000đ
5m3 -> 10m3 2.800.000đ 3.200.000đ 3.200.000đ
< 5m3 3.000.000đ 3.400.000đ 3.400.000đ

 

2.Giá vận chuyển hàng lô >100kg (cùng 1 mặt hàng)

Trọng lượng Hà Nội TP.HCM Đà Nẵng
Từ 100kg – 200kg 19.000đ/kg 24.000đ/kg 24.000đ/kg
Từ 200kg – 500kg 18.000đ/kg 23.000đ/kg 23.000đ/kg
Từ 500kg – 1 tấn 17.000đ/kg 22.000đ/kg 22.000đ/kg
Từ 1 tấn – 2 tấn 16.000đ/kg 21.000đ/kg 21.000đ/kg
Trên 2 tấn 15.000đ/kg 20.000đ/kg 20.000đ/kg
Trên 5 tấn Thương lượng Thương lượng Thương lượng

Lưu ý:

    1. Cân nặng quy đổi
– Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi.
– Đối với những mặt hàng cồng kềnh thì khối lượng đơn hàng sẽ được tính bằng công thức quy đổi.
– Khối lượng quy đổi được tính theo công thức: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 6000 = Cân nặng đơn hàng
– Cân nặng được áp dụng là mức cân nặng cao hơn của trọng lượng thực và khối lượng quy đổi.
    1. Quy tắc làm tròn
– Order hàng Quảng Châu ko áp dụng làm tròn, cân nặng sẽ được tính chính xác tới 0.1kg
VD: Đơn hàng có trọng lượng: 0.4kg sẽ tính đúng 0.4kg
    1. Tính giá vận chuyển khi hàng về
Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *